Yhteystiedot

Email: mattiksinisalo@gmail.com

GSM: 040-9339008

Tervetuloa uusille kotisivuilleni

(Vanhempi kotisivunikin löytyy arkistoituna täältä)

mksselfie4.jpg

Olen Matti Kalevi Sinisalo.

Olen syntynyt Muoniossa 1961. 

Koulutukseltani olen filosofian lisensiaatti. Opintoni olen suorittanut Oulun yliopistossa.

Opetettavien aineiden opintoni:

- Matematiikka 301,0 opintopistettä erinomaiset tiedot (5)
- Fysiikka 104,5 opintopistettä erinomaiset tiedot (5)
- Tietojenkäsittelytiede (tietotekniikka) 117,5 opintopistettä kiitettävät tiedot (4)
- Yliopisto-opintoja kaikkiaan 643 opintopistettä (mm. tilastotiede 49 ov, tähtitiede 18 ov)
Lisäksi minulla on opettajan pedagoginen pätevyys (60 op)

Kemian opetukseen minulla ei ole muodollista pätevyyttä. Alan yliopisto-opintoja olen kuitenkin suorittanut 30 opintopisteen verran.

Opetuskokemus

Opetustehtävistä minulla on kokemusta eri koulutustasoilta lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta. Tärkein opetusaineeni on ollut matematiikka. Fysiikkaa olen opettanut laboratoriotöiden ohjaajana Oulun yliopistossa noin neljän vuoden ajan, yleisaineiden päätoimisena tuntiopettajana Rovaniemen teknillisessä oppilaitoksessa yhden lukukauden ja Kolarin lukiossa samoin yhden lukukauden ajan. Myös teoreettisen sähkötekniikan opettajana Rovaniemen ammattikorkeakoulussa opettamani aineet liittyivät fysiikkaan.

Symbolisen laskennan tulo lukioihin on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen asia. Itse olen opettanut aihetta monen vuoden ajan viime vuosituhannen lopulla Oulun yliopistossa mm. luennoimillani kursseilla  "Mikrokurssi", "Matematiikkaa mikrolla" ja "Symbolinen laskenta". Kuitenkin symbolisten laskimien käyttö sallittiin ylioppilaskirjoituksissa vasta keväällä 2012. Tässä asiassa ollaan siis hyvinkin parin vuosikymmenen verran 'jälkijunassa'. Mutta itse olin asiassa edelläkävijä koko Pohjois-Suomen mittakaavassa.

Tietotekniikan opetuksesta ja sen hyödyntämisestä kouluissa yleensäkin minun lienee pakko lausua sananen. Matematiikan ja fysiikan opetuksessa on, kuten tunnettua, jämähdetty noin sata vuotta sitten vallinneelle tasolle. Eräissä muissa aineissa, kuten kemiassa ja biologiassa on myös tätä uudempia tutkimustuloksia jouduttu ottamaan huomioon. Tietotekniikan käyttö opetuksessa on pitkälle perustunut kuitenkin sellaiseen ajatteluun, että sen avulla on pyritty vain korvaamaan lähinnä kirjoitus- ja kopiokoneita ja erilaisia kokoelmia arkistomappeja. Tällöin kuitenkin tietokoneiden kaikkein oleellisin ominaisuus, niiden laskennallinen kapasiteetti, on jätetty kokonaan hyödyntämättä. Hyvin hitaasti ja ankarasti vastaan taistellen on kouluopetuksessa hyväksytty mahdollisuus ns. verkostoitumiseen. Tämä johtunee opettajien koulutuksen 1800-luvulla muodostuneista 'vakiintuneista käytännöistä' ja opettajien ammattikunnan 'sisäsiittoisuudesta'. Opettajan edellytetään valmistuneen suoraan ammattiinsa ja työskennelleen tässä tehtävässä ilman katkoksia valmistumisestaan lähtien. Mitään ulkopuolista työkokemusta tai ylimääräistä osaamista/koulutusta ei hyväksytä. Sellainen on puhdasta dismeriittiä. Erityisen karsaasti työnhaun yhteydessä katsotaan työuran katkoksia ja hakijan korkeahkoa ikää. Vastavalmistuneet maisterit jyräävät työmarkkinoilla. Kaikesta tästä jouduin kärsimään myös viimeisessä työpaikassani Kolarin lukiossa, jossa kaikki lukukauden 2011-12 aikana tekemäni aloitteet matemaattisten aineiden (ma, fy) opetuksen kehittämiseksi (esim. yhteisessä käytössä ollut Sage-matematiikkapalvelin ja koulun Davis Vantage Pro2-sääasema) ajettiin alas.

Facebook-sivuni löytyy täältä.

kaunispaa20120806.jpg

Kaunispään nousussa 6.8.2012 Ivalon lukion työhaastattelureissulla

kaunispaa20120806b.jpg

Kaunispää 6.8.2012 ja katse kaukaisuuteen.
Vaikka alempana nautittiin vielä Lapin myöhäisen kesän lämmöstä, huipulla oli jäätävän kylmää.